OSMANLI DÖNEMİ ÇOK NADİR KONSOLOS YAVERİ DÜĞMESİ

Üzeri ay yıldızlı Osmanlı Dönemi çok nadir konsolos yaveri düğmesi.