1. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ ÇEŞİTLİ MİLLETLERE AİT MAVZER MERMİSİ LOTU

1. Dünya Savaşı Dönemi çeşitli milletlere ait mavzer mermisi lotu.