1. DÜNYA SAVAŞI GAZİ SİPER KÜREĞİ

Top mermisi yemiş 1. Dünya Savaşı Osmanlı siper küreği. Toplam uzunluk: 49cm.