OSMANLI DÖNEMİ TEKKE İŞİ YÜZÜK

1800 başları Sümbüllü Tarikatı yüzük.