OSMANLI DÖNEMİ KÖŞELİ DİRHEM

1800 başları Osmanlı dönemi köşeli dirhem. Çap: 4,5cm.