1. DÜNYA SAVAŞI GAZİ METAL KORUMALIKLARI

1. Dünya Savaşı siperlerde mermi yemiş Osmanlı siper korumalıkları. Boyutlar: 16x11 - 17x9cm.