OSMANLI DÖNEMİ JANDARMA BRÖVESİ

Osmanlı Dönemi jandarma brövesi. Boyut: 4x4cm.